1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ Α ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ 2016)