ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ( ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ Η΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020)