Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ( ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΙΒ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022)

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
image_print