ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ( ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ Θ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020)