1

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς έγκριση του Τοπικού Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών & άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» του Δήμου Δράμας