Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (DRAMATIC SCENES VOL II) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ DRAMATEYES ΣΤΙΣ 8,9, ΚΑΙ 10/7 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2021

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print