Τμήμα Προμηθειών

«Κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και λειτουργικής υποστήριξης του Τμήματος Τ.Π.Ε. του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024
image_print