1

Καλλιτεχνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των προ-φεστιβαλικών εκδηλώσεων του Φ.Τ.Μ.Μ.Μ.Δ. 2022 από τις 1/7/2022 έως τις 10/7/2022.