Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ – ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ JCB ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022
image_print