Γραφείο Δημάρχου

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4305/2014

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
image_print