Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011
image_print