Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2011» ,στην ανάδοχο Ελματζόγλου Άννα με ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56%).

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011
image_print