Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2011» ,στην ανάδοχο Ελματζόγλου Άννα με ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56%).