Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 206,48,380, 123 σχολικού κλήρου Μαυροβάτου-.

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021
image_print