Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των τριών τμημάτων συνολικής έκτασης 190.000 τ.μ., του αγροτεμαχίου με αρ. 811 του αγροτικού κλήρου της Κοινότητας Μαυροβάτου

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022
image_print