Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό -3- επί των οδών 19ης Μαΐου & Ιπποκράτους 1 στην Δράμα.