Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
image_print