Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το έτος 2020.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print