Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τροποποιημένους όρους για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020
image_print