Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου”

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
image_print