Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου»,

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
image_print