1

Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φωτισμού οικ. Έτους 2011.