Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) υπηρεσιακών αυτοκινήτων

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011
image_print