Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Ν2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
image_print