Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Ν2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ».

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
image_print