Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού διαγω-νισμού για την ανάθεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015
image_print