Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
image_print