Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ-ΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
image_print