Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
image_print