Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print