Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας: «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και εργασίες συντήρησης ( καθαρισμός κλπ ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης- ψύξης (κλιματιστικών ) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων»

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
image_print