Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
image_print