Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022
image_print