Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018
image_print