Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print