Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του συ-νοπτικού διαγωνισμού της εργασίας: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print