Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware»

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017
image_print