Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
image_print