Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση των πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)»

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print