Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση των πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print