Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Τρίτη, 7 Απρίλιος 2020
image_print