Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωσης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021
image_print