Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωσης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021
image_print