Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωσης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»,

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print