ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.