Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, & απογευματινής εργασίας πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.