Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για για το διάστημα από 01-07-2024 έως 31-08-2024.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print