Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-01-2023 έως 28-02-2023.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
image_print