Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

: Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-08-2022 έως 31-08-2022. (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print