Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-11-2021 έως 31-12- 2021. (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print